تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
عزیزان برای درک و یافتن خود از اولین مطلب وب دنبال کنند، از پست: " از من تا خدا راهی نیست جز من ... "✅ چرا فیلم های شهید آوینی تیتراژ نداشت؟!نادر طالب زاده: 

او نمی خواست بگه، مرتضی آوینی ، هنرمند، کارگران، نویسنده ، متفکر، بحثش این نبود؛

می خواست بگه آقای هیچ...

یک حرفی رو می خواست بزنه، یک حقیقتی رو می خواست بگه

بخاطر همین، همیشه گمنام بود

فیلماشم تیتراژ نداشت

تا آخرش نمی دونستیم ، کارگردانش کیه، صدای کیه

کی تدوین کرده ، کی فیلم برداری کرده

.

.

.


علتش اینه که در فرهنگ ما

نه معمارامون پای ساختموناشون رو امضا می کردن

نه خوشنویسا و نه هنرمندا

هنرمندا پای کارشون امضا نمی کردن

می گفت منی در کار نیست، خدا توفیق داده

من الله التوفیقهر آنچه می خواهید مارا بشناسید او را بشناسید .

زندگی نامه 


کیستم من ؟وه، چـــه بی‌رنگ و بی‌نشــــان کـه منــــم
کــی بــــدانـم مــــــــرا چــنان کـه منـــم

خودم چی هستم ؟
تنم خودم هستم ؟ این که تن است !
فکرم خودم هستم ؟ یا خودی هست که فکر می کند ؟
این فکر حجابی شده که نتوان خود را دید.

گر به ظاهر آن پری پنهان بود *** آدمی پنهان تر از پریان بود


مقصود از شناخت نفس ناطقه که در این وبگاه دنبال می‌شود،

نفس‌شناسی به صورت مفهومی یا فلسفی و اخلاقی نیست؛بلکه توجهی است حضوری و شهودی به خودِ پنهان

و به همین جهت رویکرد اصلی ما در این وب عبور از علم حصولی به نفس است و نظر به تجربه‌ی خویشتن خویش دارد آن هم به علم حضوری.


ــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

پس تعجب نکیند اگر با دنبال کردن مطالب این وب چیزی را یافتید که تمام وجود شماست و همیشه دنبال آن بوده اید اما آنچه را یافته اید نمی تواید انتقال دهید و به دیگران هم یاد بدهید چون به علم حضوری است .


_____________

نکته خیلی مهم :
عزیزان چنانچه عنایت دارید مطالب به صورت حلقه‌های پیوسته می‌باشد؛
لذا از دوستان تمنا داریم برای درک و یافتن خود از اولین مطلب وب شروع کنند، از پست: " از من تا خدا راهی نیست جز من ... "
تا درک مطالب حاصل شود.